#ZELENA ENERGIJA, GONILO DRUŽBE ELES

Na podelitvi prestižnih nagrad za odgovorno poslovanje so Reuters Events 13. Oktobra 2022 izbrali zmagovalce šestnajstih kategorij, med katerimi je tudi kategorija za poslovno komuniciranje z namenom oziroma Purpose-Driven Communications.

Nagrade Reuters so vodilne svetovne nagrade, ki že trinajst let osvetljujejo najboljše projekte v več sektorjih, s ciljem zagotavljanja trajnostne prihodnosti za vse. V finale kategorije Purpose-Driven Communications se je uvrstilo deset družb, med njimi tudi ELES sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja Republike Slovenije. Skupaj z dolgoletnim partnerjem, neprofitnim društvom EN-LITE, ki krepi glas stroke tudi v izobraževanju o energiji, energetiki ter podnebnih spremembah, je prijavil v ocenjevanje projekt krepitve energetske in podnebne pismenosti. S poglobljenim znanjem ELES strokovnjakov in vsebinskim sodelovanjem partnerskih organizacij družba ELES s prijavljenim projektom zagotavlja ključne informativne vsebine, s katerimi mlade generacije opolnomoči:

  • za sprejemanje informiranih odločitev o energiji in rabi energije na podlagi razumevanja vplivov in posledic;
  • za sledenje energetskim tokovom in razmišljanje v oziru energetskih sistemov;
  • za zavedanje, koliko energije porabijo, za kaj in od kod ta energija prihaja. 

Mag. Mojca Drevenšek, predsednica društva za krepitev energetske pismenosti EN-LITE pozdravlja uvrstitev družbe ELES med finaliste za nagrado Reuters Events za odgovorno poslovanje v kategoriji komuniciranje z namenom: »Družba ELES je glavni podpornik in stalni partner aktivnosti našega društva na področju krepitve energetsko-podnebne pismenosti. Strokovnjaki družbe ELES s področja infrastrukture in obratovanja elektroenergetskega sistema, strateških inovacij in drugih ključnih področij delijo znanja z deležniki, s katerimi sodelujemo prek društva. To pa so predvsem mladi – dijaki, študentje, raziskovalci, mladi zaposleni. Veselimo se nadaljnjega sodelovanja na področju krepitve energetsko-podnebne pismenosti, slednja postaja v luči krizne situacije na področju zanesljivosti in cene oskrbe z energijo v Sloveniji in širše v EU ena osrednjih tem javnih in medijskih razprav.« 

Katja Fašink, ki na Sistemskem Operaterju ELES vodi Službo za korporativno komuniciranje dodaja,  da je skupni, partnerski fokus z EN-LITE na ozaveščanju, vključevanju ter opolnomočenju mladih, da postanejo še odločnejši energetsko-podnebni ambasadorji, ki aktivno sodelujejo pri oblikovanju realističnih scenarijev in strokovno podprtih odločitev o naši energetski prihodnosti. »Družbene, ekonomske in okoljske vplive energetsko-podnebnih odločitev, ki jih sprejemamo danes, bodo občutili mladi tudi čez desetletje ali več. V družbi ELES se tega dobro zavedamo in si zato prizadevamo za odgovoren in vključujoč odnos do vseh mladih, ki jim ni vseeno za energetsko prihodnost Slovenije in Evrope. V sodelovanju z ENLITE jim ponujamo sodobna, digitalno-podprta izobraževalno-ozaveščevalna orodja, s katerimi lahko mladi krepijo svoj položaj v procesih energetsko-podnebnega odločanja,« poudarja Fašinkova. 

Izbrana strokovna ocenjevalna komisija Reuters Events je po pregledu vseh oddanih prispevkov za poslovno komuniciranje z namenom, na podlagi meril prirejenih vsaki kategoriji, ključnih načel jasno zastavljenih in doseženih rezultatov ter meritev, merljivih dokazov o inovativnosti, vplivu in razširljivosti, z dokazljivo dolgoročno zavezanostjo k trajnostni preobrazbi, nazadnje izpostavila, da gre za močno in izredno zahtevno kategorijo.  Ob razglasitvi zmagovalcev je v kategoriji poslovno komuniciranje z namenom prvo nagrado prejela veriga nakupovalnih centrov na Filipinih, SM Supermalls s projektom Zagotavljanje zdravih kupcev, tlakovanje poti pri okrevanju nacionalnega gospodarstva, s katerim so pokazali sinergijo z vladnim izvajanjem številnih programov, ki so spremenili odziv države na pandemijo covida-19.

Med finalisti smo bili v družbi Ripple Energy s projektom To je vaša zelena moč, zagotovite si jo, ameriškim 3M s projektom Razbijanje stereotipov z “Ni znanstveni tip”, katerega namen je obravnavati negativne stereotipe in potrebo po večji raznolikosti, pravičnosti in vključenosti na področjih znanosti, tehnologije, inženiringa in matematike, britanskim Boots UK s programom Nazaj v šolo, ki pomaga otrokom in šolam z osnovnimi higienskimi izdelki, Hard Rock International s projektom Spletna varnostna pismenost za mlade, ameriškim Levi Strauss & Co. s projektom Vodenje poslovne skupnosti na področju preprečevanja nasilja z orožjem in vodilno svetovno finančno institucijo Goldman Sachs s projektom One Million Black Women.