SPOMNIMO SE NA SLOVENSKE PESNIKE IN POEZIJO

SNG Drama Ljubljana z branjem poezije Josipa Murna – Aleksandrova in Dragotina Ketteja zaokrožuje program literarnih večerov pod naslovom Drama pred vrati. V ponedeljek, 21. junija, ob 20.00, bodo na vrtu za Dramo z glasovi igralk in igralcev ansambla Drame premierno v živo zazvenele izbrane pesmi iz dveh znamenitih pesniških zbirk slovenske moderne. Po premierni bralni uprizoritvi pesmi Ivana Cankarja in Otona Župančiča, bodo tokrat zaživele še izbrane pesmi iz zbirk Pesmi in romance in Poezije v zvenečih interpretacijah Nine Valič, Sabine Kogovšek, Bojana Emeršiča, Saše Pavček, Zvoneta Hribarja, Maje Končar in Petre Govc.

Z drugo v seriji bralnih uprizoritev slovenske moderne zaokrožujemo program platforme Dramina knjižnica za ranljive skupine. Literarna branja za Knjižnico izbira in vodi gledališka lektorica Tatjana Stanič, snemalca in montažerja sta Srečko Bajda in Jurij Alič, pri procesu snemanja in urejanja posnetkov pa sodeluje tudi gledališka pedagoginja Drame Špela Šinigoj.

O DRAMINI KNJIŽNICI ZA RANLJIVE SKUPINE in IGRALSKIH BRANJIH POEZIJE SLOVENSKE MODERNE

V programskem sklopu branj v okviru platforme Dramina knjižnica za ranljive skupine je tako mogoče prisluhniti zvočnim posnetkom igralskih interpretacij pesmi iz ponatisov vseh štirih znamenitih pesniških zbirk slovenske moderne: Oton Župančič Čaša opojnosti (1899), Aleksandrov Pesmi in romance (1903), Dragotin Kette Poezije(1900) in Ivan Cankar Erotika (1899). Z literarnimi branji, ki se bodo nadaljevala tudi v letu 2021, je želel kolektiv Drame v času ustavitve družabnega življenja podariti umetniško doživetje in bodreč občutek človeške bližine vsem tistim, ki so bili v teh negotovih časih prikrajšani za človeško bližino in jim je bil onemogočen dostop do gledališča in umetnosti. SNG Drama Ljubljana je posnetke poslala na več kot 100 naslovov dobrodelnih društev in organizacij, ki skrbijo za ranljive skupine, samostojno pa je zbirke objavljene v Dramini knjižnici za ranljive skupine poslušalo skoraj 2000 poslušalcev.

*V primeru slabega vremena bo branje poezije slovenske moderne potekalo v Mali drami.