Letna naročnina na revijo Golf klub

Cena posamezne številke revije Golf klub je 15 EUR. Enoletna naročnina na revijo Golf klub (8 revij) znaša 120 EUR. Naročilo velja do preklica. Cene vsebujejo 9,5% DDV.